Regulamin sklepu internetowego

Shop7   18 kwietnia 2016   Możliwość komentowania Regulamin sklepu internetowego została wyłączona

Niezwykle ważne w prowadzeniu sklepu internetowego jest utworzenie jego regulaminu. Nie tylko buduje on wiarygodność u kupujących, ale także zawiera gwarancję dla obu stron i informację o kształcie działania sklepu internetowego.

 

Aspekty prawne prowadzenia sklepu internetowego

 Obowiązujące polskie prawo obejmuje przepisy, które określają warunki prowadzenia e-sklepu.

Wykonywanie procedur prawnych, np. zawierania umów elektronicznych, określają przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Pomimo faktu, że kodeks cywilny określa ogólne zasady sprzedaży elektronicznej, utworzono dodatkowe ustawy, które określają warunki zawierania umów elektronicznych. Są to m.in.:

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

 • ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przed rozpoczęciem działalności e-sklepu, należy zgłosić bazę e-klientów do GIODO – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Oznacza to również konieczność utworzenia elektronicznych formularzy w przypadku, gdy dane osobowe klientów będą wykorzystywane. Wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) i ustawy o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.). Na handel elektroniczny wpływają też uregulowania prawne konsumentów – mówi o tym kodeks cywilny i ustawa o ochronie konkurencji, na podstawie której działa UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszyscy konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej elektronicznej porady  UOKiK.

Co powinien zawierać regulamin sklepu online?

 Badania przeprowadzone przez portal Sklepy24.pl pokazują jak istotne dla e-sklepów jest ukształtowanie działalności internetowego sklepu w zgodzie z przepisami prawa:

 • 75,9 % twierdzi, że jest to dla nich bardzo ważne
 • 19,2% uważa to za ważne

Zatem ponad 90% ankietowanych nie bez znaczenia traktuje skonstruowanie rzetelnego regulaminu swojego sklepu internetowego. Właściciel obowiązkowo musi zawrzeć w regulaminie, m.in.:

 • określenie rodzaju świadczonych usług,
 • warunki świadczenia usług online,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów,
 • zasady dotyczące obsługi klienta,
 • sposób wysyłki zakupionego towaru,
 • zasady dokonywania reklamacji czy zwrotów.

Klauzule niedozwolone

Zdarzają się postanowienia umowy, które nie zostały uzgodnione z konsumentem. Są to niedozwolone klauzule umowne. Zazwyczaj działają one na niekorzyść kupującego i kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami. Wspomniany już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr niedozwolonych klauzul, należą do niego klauzule, które m.in.:

 

 • ograniczają odpowiedzialność za niewywiązanie się ze zobowiązania wobec konsumenta
 • zawierają postanowienia, o których konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
 • rezygnują z odpowiedzialności za szkody względem konsumenta

 

Powyższe klauzule to tylko niektóre przykłady, które zawiera system prawny. Prowadzenie e-sklepu zatem musi być uregulowane na podstawie wszystkich praw i obowiązków, zarówno kontrahenta jak i konsumenta. Stworzony na tej podstawie regulamin, będzie skuteczną metodą zwiększenia sprzedaży.

 

Monika Dańczyszyn