Wszyscy jesteśmy konsumentami!

Shop7   5 listopada 2019   Możliwość komentowania Wszyscy jesteśmy konsumentami! została wyłączona

Bez wzglądu na to, czy żyjesz zgodnie z godną pochwały zasadą zero waste i w głębi duszy jesteś minimalistą czy też kochać kupować i jeszcze nie udało Ci się wdrożyć w życie wszystkich wzorów pro-eko, jesteś konsumentem! Co ważne, jesteś konsumentem żyjącym w granicach Unii Europejskiej, a to oznacza, że masz sporą grupę dobrze uregulowanych praw i przywilejów.

Gwarantujemy zwroty, naprawy i wymiany

Dwa najbardziej znane prawa konsumentów to prawa do naprawy lub wymiany wadliwego produktu oraz prawo do zwrotu przedmiotów zakupionych on-line.

Gwarancja naprawy lub wymiany rzeczy, która okazała się posiadać wadę lub nie działa tak, jak powinna, trwa dwa lata. Jeśli w tym czasie zauważysz, że z Twoim zakupem jest coś nie tak, możesz zgłosić się do sprzedawcy, który dany produkt będzie musiał – alternatywnie – naprawić, wymienić, obniżyć jego cenę lub oddać Ci pieniądze. W zakresie gwarancji warto wspominać o tym, że im szybciej, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ po upływie pół roku od daty zakupu to do Ciebie należy udowodnienie, że wada nie wystąpiła z powodu sposobu użytkowania produktu.

Obowiązkowy – i nie wymagający żadnego uzasadnienia – zwrot produktów dotyczy tych rzeczy, które kupisz przez Internet. Na taki zwrot masz minimum 14 dni. Pamiętaj jednak, że prawo to nie dotyczy artykułów eksploatacyjnych, czyli np. żywności, oprogramowania lub rzeczy spersonalizowanych.

W wyegzekwowaniu przysługującej Ci gwarancji lub prawa zwrotu może pomóc lokalna organizacja konsumencka lub Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.

Kupuj bezpiecznie

Jednym z ważniejszych celów, jakimi kieruje się UE przyjmując przepisy dotyczące konsumentów, jest zapewnienie Ci bezpieczeństwa. Właśnie dlatego istnieje szereg unijnych regulacji, szczegółowo wskazujących na to, jakie wymogi musi spełniać produkt sprzedawany w państwach członkowskich. Co więcej, stworzony został dedykowany system alarmowy, który pozwala zwrócić uwagę na problem i podjąć działania.

Jeśli zauważysz, że kupiony produkt nie spełnia reguł bezpieczeństwa, przede wszystkim powinieneś zgłosić to sprzedawcy oraz władzom krajowym. Ponadto, tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm znajdziesz aktualizowaną na bieżąco listę niebezpiecznych przedmiotów, a tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=SafeProductsOnline&lng=pl więcej ważnych porad.

Nieuczciwe umowy i reklamy

Kolejnym prawem, które chroni unijnych konsumentów, jest zasada, zgodnie z którą nieuczciwe warunki umowy są nieważne. Jeśli więc podpisana przez Ciebie umowa zawiera np. ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorący, przepis ten automatycznie stanie się niewiążący. Warto jednak pamiętać, że jeśli po usunięciu sprzecznych z prawem zapisów umowa wciąż ma sens, dalej wiąże ona obie strony. W przypadku sporu z przedsiębiorcą możesz zwrócić się do lokalnej organizacji konsumenckiej lub Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

Co więcej, unijni obywatele mają prawo do reklam zgodnych z prawem. Jeśli reklama wprowadza w błąd lub „zwodzi” możesz skontaktować się z lokalną organizacją konsumencką i zgłosić taką praktykę.

Regulacje dotyczące banków i przepisy dla podróżujących

Dwa ostatnie uprawnienia – o których chcemy wspomnieć w tym miejscu – to przepisy regulujące kwestie otwierania i zamykania kont bankowych oraz zasady obowiązujące przedsiębiorców oferujących podróże zorganizowane.

Po pierwsze, każdy z nas ma prawo przenieść swoje konto do innego banku, co powinno odbyć się bez żadnych przeszkód i dodatkowych opłat. Bank, z którego usług nie chcesz już korzystać, nie może żądać od Ciebie zapłaty.

Po drugie, jeśli wybierasz się na urlop czy wycieczkę, masz prawo do otrzymania wszystkich usług, na które umówiłeś się ze sprzedawcą. Jeśli tak się nie stanie, możesz żądać zwrotu pieniędzy, a jeśli organizator wyjazdu zbankrutuje – bezpłatnego transportu do kraju zamieszkania. Powyższe zasady obowiązują bez względu na to, jak kupiłeś wczasy, a więc tak przez Internet, jak i osobiście, u tour operatora, w biurze podróży czy u innego przedsiębiorcy działającego jako organizator podróży zorganizowanej.

Więcej informacji i porad dla konsumentów znajdziesz tutaj: https://europa.eu/youreuright/home_pl

 

Publikacja współfinansowana ze środków UE.